Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille yhdistyksenä tärkeä ja myös koko liitolle. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Virroilla on perustettu vanhusneuvosto,järjestäytymiskokous pidettiin 10.3.2014, yhdistyksemme edustajana toimivat silloin Irja Aho ja varalla Kirsti Perähuhta. Tällä hetkellä yhdistyksen edustajana toimii Erkki Koskinen, joka on myös vanhusneuvoston puheenjohtaja. Ehdotuksia ja aloitteita voit esittää!


Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö www.eetury.fi